Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to spotkania/zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne, dzięki którym można uzyskać pomoc i wsparcie emocjonalne, wiedzę oraz możliwość pracy w następujących obszarach:
- zaburzenia o podłożu lękowym
- zaburzenia zachowania (np. agresja, autoagresja, zachowania opozycyjno – buntownicze),
- zaburzenia funkcjonowania społecznego (np. mutyzm, nadmierna nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych)
- problemy emocjonalne

Celem terapii psychologicznej jest:
- wzmacnianie poczucia pewności siebie
- odkrywanie swoich mocnych stron
- nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- naukę aprobowanych form zachowań i eliminowanie nieakceptowanych
- rozbudzenie  ciekawości poznawczej

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej w naszej poradni:
- terapia indywidualna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- zajęcia dla dzieci nieśmiałych, wspierające rozwój emocjonalny
- zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka
- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
- pomoc w sytuacjach kryzysowych - rodzinnych, zawodowych, szkolnych, wydarzeniach traumatycznych