Pierwsze spotkanie

Do poradni można zgłaszać się bez skierowania, świadczone usługi są odpłatne.


Konsultacje psychologiczno – pedagogiczno –logopedyczne: 

od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00 ( po rejestracji ) 

Rejestracja osobista od 8:00 do 15:00

Rejestracja telefoniczna od 8:00 do 15:00  Tel. 94 312 41 69 ; 501 570 037 

Rejestracja telefoniczna po 15:00 tel. 501 570 037


Na pierwsze spotkanie należy zabrać ze sobą:

1. PESEL dziecka

2. Opinię z przedszkola/szkoły

3. Dokumentację medyczną

4. Dokumentację pedagogiczną, logopedyczną (jeśli posiada)

5. Wszelkie inne dokumenty dziecka mogące pomóc podczas stawiania diagnozy.