Procedury w poradni

- rejestracja osobista 8:00 – 15:00

- rejestracja telefoniczna 8:00 – 15:00 tel. 94 312 41 69; 501 570 037 po 15:00 tel. 501 570 037

- wypełnienie wniosku rejestracyjnego (on-line lub osobiście)

1. KONSULTACJA WSTĘPNA - bezpłatna

- określenie problemu, który jest przyczyną zgłoszenia
- omówienie zasad obowiązujących w poradni
- przedstawienie możliwych działań
- ustalenie specjalisty do konsultacji, badania lub terapii
- analiza posiadanej dokumentacji
- skierowanie na wskazane badania, konsultacje

2. BADANIE PSYCHOLOGICZNE,   PEDAGOGICZNE,  LOGOPEDYCZNE

- skierowanie do określonego specjalisty diagnozującego
- zgromadzenie wymaganej dokumentacji, które mogą wspomagać diagnozę
- ustalenie terminu badania i jego realizacja

Po badaniu
a) Wydanie opinii
b) Omówienie wyników badań
c) Przedstawienie możliwych działań wspierających

3. KONSULTACJA

- możliwa konsultacja wstępna
- ustalenie terminu
- omówienie wyników i możliwych działań do realizacji

4. TERAPIA- ustalenie harmonogramu zajęć i opracowanie programu

5. ZAJĘCIA – rewalidacyjne, wyrównawcze, Korekcyjno-Kompensacyjne