Oferta

Konsultacje

Diagnoza

Terapia

Ponadto poradnia może wydać opinię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.