Konsultacje psychologiczne

Konsultacja to jednorazowe spotkanie ze specjalistą,  psychologiem w celu dokonania wstępnej analizy problemu, z którym zgłasza się klient.

Dzięki konsultacji możliwe jest zasięgnięcie opinii u specjalisty, zaproponowanie konkretnej formy pomocy, terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz innych działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu lub zmianę.

PORADNICTWO

Poradnictwo to działania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, które mają na celu pomoc w doraźnym rozwiązaniu problemu.

Zwykle jest to  jedno lub kilka spotkań ze specjalistą.

W ramach działalności poradni prowadzimy poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne w zakresie:

- sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w odniesieniu do dzieci i młodzieży
- postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce
- postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
- sposobów wspierania rozwoju dziecka, jego potencjału, zdolności i mocnych stron
- przygotowania dziecka do nauki w przedszkolu i szkole
- sposobów postępowania z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym, mającym problemy w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi
- sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych