Konsultacje logopedyczne

Konsultacja to jednorazowe spotkanie ze specjalistą, logopedą w celu dokonania wstępnej analizy problemu, z którym zgłasza się klient.

Dzięki konsultacji możliwe jest zasięgnięcie opinii u specjalisty, zaproponowanie konkretnej formy pomocy, terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz innych działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu lub zmianę.