EEG Biofeedback

Mamy przyjemność przedstawić Państwu skuteczną, nowoczesną metodę, która może być częścią diagnostyki i terapii pedagogiczno-psychologicznej Przedszkolaka, Ucznia, Studenta i Dorosłego.

Metoda EEGBiofeedback została stworzona w wojskowych laboratoriach medycznych NASA dla pilotów, astronautów, wojskowych i polityków. Jako niezwykle skuteczna i nie mająca żadnych działań ubocznych. Na całym świecie korzystają z dobrodziejstw EEG Biofeedbachu miliony dzieci, młodzieży i dorosłych.

Korzystanie z Biofeedbacku najczęściej spowodowane jest:   nadpobudliwością ADHD, ADD, problemami z koncentracją, pamięcią, zaburzeniami uczenia się i zachowania (dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią itd.),  depresją, brakiem motywacji do uczenia się, stresem, przemęczeniem, problemami z mową, jąkaniem, tikami, agresją, tremą, nadwrażliwością, zaburzeniami psychomotorycznymi….

Bardzo dużą grupę stanowią dzieci opóźnione w rozwoju, dzieci autystyczne, z Zespołem Aspergera, dzieci niedowidzące, słabosłyszące i niesłyszące, dzieci po wypadkach, urazach, z mózgowym porażeniem dziecięcym…

Zajęcia  z Biofeedbacku dają nowe możliwości doskonałego rozwoju dla  uczniów uzdolnionych   – dla dzieci ze szkół muzycznych, artystycznych, plastycznych, językowych, sportowych…

Biofeedback to metoda indywidualna – dla każdego ucznia przygotowuje się Indywidualny Program Terapeutyczny  na podstawie wykonanej Mapy Mózgu dziecka.

Biofeedback jest wiodącą wysoce skuteczną metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą    z ADHD, ADD, z problemami z koncentracją, uczeniem się i zachowaniem (też agresją. Lękiem), depresją, zaburzeniami rozwoju mowy, niedojrzałością szkolną, ale również jest metodą dla dzieci utalentowanych. Biofeedback to:

Metoda skuteczna – np. u dzieci z problemami z uczeniem się i zachowaniem oraz u dzieci z ADHD, amerykańskie badania wykazały 94% skuteczności

Metoda niezwykła – mózg uczy się produkować prawidłowe fale mózgowe. A te odpowiadają za koncentrację, pamięć, dobre samopoczucie, poziom stresu, ale też za stany drażliwości i nadpobudliwości

Metoda bezpieczna – jak każde uczenie się mózgu – NIE MA ŻADNYCH DZIAŁAŃ UBOCZNYCH

Metoda cyfrowa – po każdym treningu drukujemy obiektywne wyniki cyfrowe pracy mózgu


EEG Biofeedback jest bardzo skuteczną terapią bezlekową

Dla DZIECI:  nadpobudliwych, ADHD, z problemami z uczeniem i zachowaniem się, tremą, moczeniem nocnym, padaczką, porażeniami
Dla DOROSŁYCH: 
depresja, lęki, trema, wahania nastroju, bóle głowy, zwiększy nawet o 60% możliwości umysłu
Dla VIP: 
  motywacja , stres, wypalenie zawodowe, problemy ze snem, syndrom przewlekłego zmęczenia
Dla STUDENTÓW: 
błyskawicznie wspomaga szybkość uczenia się i koncentrację, zwiększa odporność na stres i zmęczenie
Dla SPORTOWCÓW:
poprawa sprawności psychoruchowej, maksymalizacja wiary w siebie i zwycięstwo, zwiększenie odporności na stres

Metoda EEG Biofeedback:
- Bezlekowa, bez działań ubocznych, skuteczna, szybka metoda uczenia się mózgu poprawnej czynności bioelektrycznej
- Widoczne wyniki już po kilku zabiegach
- Cyfrowy wydruk wyniku po każdym treningu daje prowadzącemu obiektywny obraz postępów pacjenta

Uzyskana poprawa jest trwała


Można śmiało powiedzieć, że Biofeedback to
NAUKA UŻYWANIA WŁASNEGO MÓZGU